ORACLE PRIMAVERA CLOUD

Oracle Primavera Cloud ile Projelerinizi Buluta Taşıyın

Oracle Primavera Cloud (önceki adıyla Oracle Prime) bir proje portföy yönetim aracından beklenenleri kullanımı kolay ve bulut tabanlı tek bir platformda sunuyor. Karmaşık projelerin zorlu yönetim ihtiyaçlarına pratik ve uygulaması kolay çözümler sunuyor.

Oracle Primavera Cloud modern ve kullanımı kolay arayüzü ile zaman, kapsam, kaynak, maliyet ve risk yönetim ihtiyaçlarını bulut ortamında karşılar. Buluttan erişim,  kurulum ve bakım derdinden kurtarır, tüm proje paydaşlarının iletişim ve paylaşım imkanlarını geliştirir.

Oracle Prime Apps

Primavera P6 ile entegre,  benzersiz bir maliyet, kapsam ve risk çözümü olarak birbirinden kopuk, standardı olmayan tablolar yerine, proje verilerine tek bir ortamdan erişilir hale getirir.
    
Bulut mimarisi tüm proje ekibinin etkileşimini kolaylaştırır.  Mobil uygulamalar ile proje ilerlemelerini girmek, dokümanlara ve raporlara ulaşmak mümkündür.


image

Süresel Planlama

 • Kritik yol çizelgelemesi
 • Süresel ilerleme takibi
 • WBS ve aktivite kodları
 • Birden fazla projeyi konsolide etme
 • Bütünleşik kaynak planlama
 • Primavera P6 ile entegre
image

Maliyet Yönetimi

 • Proje maliyet kırılım yapısı
 • Maliyet tablosu
 • Bütçe tablosu ve onay iş akışı
 • Farklı para birimi ve kur desteği
 • Nakit Akışı
 • Kolay ve pratik gerçekleşme girişi
image

Kapsam Yönetimi

 • PBS
 • İş Paketleri
 • Proje kapsamının miktarsal takibi
 • İş programı bütünleşik dönemsel miktarlar
 • Miktar ve maliyet ilerlemelerinin takibi
 • İlerleme takibi için ağırlıklandırma
image

Doküman Yönetimi

 • Tüm proje dokümanlarını bulutta saklama
 • Doküman sunum ve onayları
 • Yazışmalar
 • RFI
 • Doküman paylaşımı
image

Yalın Planlama

 • Aktivitelerin altında görevler
 • Altyüklenici bazında görev yönetimi
 • Haftalık iş planı
 • Mobil cihazlarla görev güncelleme
 • Analitik raporlar
image

Saha Yönetimi

 • Eksikliklerin ve sorunların takibi
 • Denetimler
 • Günlük Raporlar
 • İş emirleri
 • Saha fotoğrafları
 • Devreye alma 

Arayın, Dijitalleşme Yolunda
Dönüşümünüzü Birlikte Başaralım: 0(216)469 9600


Yalın Planlama İş programındaki aktivite detayının ötesine geçip kısa vadeli görevler ile altyüklenici ve proje ekip üyelerinin sorumlulukları planlanıp, takip edilebilir.
Kapsam Yönetimi Proje bütçesini oluşturan direk, indirek kalemlerin miktarlarını, adam-saatlerini planlamak mümkündür. Gerçekleşen miktarları güncelleyerek ve kalanı hesap ederek miktarsal kontrol sağlanır ve toplam proje ilerlemesi hesaplanır.
Risk Yönetimi Proje süresine etki edecek belirsizilikleri modellemek ve Monte Carlo simülasyonu ile analiz etmek mümkündür. Riskleri, olasılık ve etkilerini kullanımı kolay risk uygulamasıyla takip edebilirsiniz.
Maliyet Kontrol Maliyet kod yapısı, tüm mali karaktere sahip süreçlerde standard olarak kullanılarak proje bazlı maliyet tablosunda ve nakit akışı görünümlerinin bütçe, gerçekleşen ve kalan maliyet raporlamasına hizmet eder. 
Dashboard Proje, proje grupları ve kullanıcılar bazında oluşturulabilen gösterge panelleri(dashboard) karar vericilerin ihtiyaç duyduğu özet bilgiye grafik ve tablolarla ulaşmayı sağlar. Dashboard görünümlerine mobil uygulama içerisinden de ulaşılır.
Kendi içerisinde yer alan rapor düzenleyici ile özgün ve sınırsız çeşitlilikte raporlar oluşturulabilir. Raporlar HTML, CSV veya PDF gibi formatlarda alınabilir. 
Tasarım Yönetimi Tasarım ve onaya sunum süreçlerinde tüm paydaşları içine alabilecek altyapısı ile tüm tasarım dokümanları saklanır ve versiyonlanır. Mobil uygulamalar ile tasarım dokümanlarına ulaşmak, gözden geçirmek, yorum yapmak mümkündür.
Paylaşım Kapsamlı yetkilendirme mekanizmaları ile merkez ofis, proje ekipleri, tedarikçi ve alt yüklenicilerle bilgi ve doküman alışverişi yapılabilir.
Doküman Yönetimi  Tüm teknik ve idari dokümanları saklamak, versiyonlarını takip etmek mümkündür. İşveren ve idarelere sunulacak teknik paketleri ve onay süreçlerini takip etmek mümkündür.
Entegrasyon Oracle Prime, Primavera P6 ile birlikte çalışır. Bunların dışında firmanızın açık sistemleri ile de entegrasyonu mümkündür. Ayrıca veriler, çeşitli tablo ve veritabanı formatlarında dışarı atılabilir ve benzer şekilde başka araçlarla oluşturulmuş tablolar içeri alınabilir.
 Mobil Uygulamalar Dashboard görünümleri ile özet bilgiye ulaşmak, dokümanlara erişmek, ilerlemeleri girmek için iOS ve Android uyumlu uygulamaları kullanılabilir. 
          Oracle Prime'ı Keşfedin        
 • Benzersiz planlama kabiliyetleri

  İş ProgramlarıPlanlama profesyonellerinin hayatını kolaylaştıracak, komplex projelerin ihtiyaçlarına yanıt veren özellikler.
 • Kaynak ihtiyacına bu açıdan bakın

  Kapasite Planlama Kaynak planlamasının en iyi uygulamalarını Oracle Prime içerisinde bulabilirsiniz.
 • Dashboard özelliği ile pratik raporlama

  Şık ve kullanımı kolayProje ve portföy verilerini özet olarak sunmak ve yönetim raporlaması için idealdir.
 • Proje risklerini toplamak ve analiz etmek için

  Risk AnaliziSektör standardı uygulamaları destekleyen iş akışlarıyla destekli risk verisi toplama süreçleri. Monte Carlo simülasyonu ile proje tarihlerinin risk analizi.
 • İş akışları ile süreci izleyin

  Süreç OtomasyonuGörsel iş akışı ve form tasarım imkanları ile proje talebinden, sözleşmelere tüm süreçleri kendi işleyişinize göre tasarlayın.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz